การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ชื่อเรื่อง :
การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิจักษณา หุตานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

วิจักษณา หุตานนท์. 2545. การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วิจักษณา หุตานนท์. (2545) การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วิจักษณา หุตานนท์. การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.

วิจักษณา หุตานนท์. (2545) การประสานงานลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0