การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุษาศิริ ศรีสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

อุษาศิริ ศรีสกุล. 2545. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อุษาศิริ ศรีสกุล. (2545) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อุษาศิริ ศรีสกุล. การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อุษาศิริ ศรีสกุล. (2545) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะสั้นของการรักษาด้วยยา ระหว่างดอกซีซัยคลินและเมโธเทรกเซท ในผู้ป่วยนอกโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ณ โรงพยาบาลราชวิถี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.