การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ชื่อเรื่อง :
การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บรรลุ ชมไชย
ผู้แต่งร่วม :
สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

บรรลุ ชมไชย and others. 2543. การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ;

บรรลุ ชมไชย and others. (2543) การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

บรรลุ ชมไชย and others. การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ, 2543. Print.

บรรลุ ชมไชย and others. (2543) การสร้างต้นแบบเครื่องสับต้นข้าวโพด. ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 21
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 6