การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย
การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาสนา วงษ์ใหญ่
ผู้แต่งร่วม :
วัชรี เลิศมงคล, สุรพล เช้าฉ้อง

วาสนา วงษ์ใหญ่ and others. 2546. การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วาสนา วงษ์ใหญ่ and others. (2546) การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วาสนา วงษ์ใหญ่ and others. การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

วาสนา วงษ์ใหญ่ and others. (2546) การปรับปรุงพันธุ์งาและคำฝอย. ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0