โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ผู้แต่งร่วม :
ปริญญา พนาพิศาล

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,ปริญญา พนาพิศาล. 2545. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,ปริญญา พนาพิศาล. (2545) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,ปริญญา พนาพิศาล. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,ปริญญา พนาพิศาล. (2545) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบต่อเนื่อง. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0