ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรถวุฒิ พลายบุญ
ผู้แต่งร่วม :
-

อรรถวุฒิ พลายบุญ. 2546. ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น. สาขาวิชาสัตวบาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อรรถวุฒิ พลายบุญ. (2546) ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อรรถวุฒิ พลายบุญ. ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

อรรถวุฒิ พลายบุญ. (2546) ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกาย และประสิทธิภาพการให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0