ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง
ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรอารีย์ ศิริผลกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

พรอารีย์ ศิริผลกุล. 2545. ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

พรอารีย์ ศิริผลกุล. (2545) ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

พรอารีย์ ศิริผลกุล. ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545.

พรอารีย์ ศิริผลกุล. (2545) ศึกษาการลดความชื้น และภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาข้าวกล้อง . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0