การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ
การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ
ชื่อเรื่อง :
การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จงจิตร์ หิรัญลาภ
ผู้แต่งร่วม :
-

จงจิตร์ หิรัญลาภ,จงจิตร์ หิรัญลาภ..[และคนอื่นๆ]. 2546. การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ. กรุงเทพฯ:สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

จงจิตร์ หิรัญลาภ,จงจิตร์ หิรัญลาภ..[และคนอื่นๆ]. (2546) การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ. สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

จงจิตร์ หิรัญลาภ,จงจิตร์ หิรัญลาภ..[และคนอื่นๆ]. การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ. กรุงเทพฯ:สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. Print.

จงจิตร์ หิรัญลาภ,จงจิตร์ หิรัญลาภ..[และคนอื่นๆ]. (2546) การประเมินสมรรถนะของการใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ. สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0