การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น
การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น
ปี :
2543
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
ผู้แต่งร่วม :
ญานี พงษ์ไพบูลย์

ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ญานี พงษ์ไพบูลย์. 2543. การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ญานี พงษ์ไพบูลย์. (2543) การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ญานี พงษ์ไพบูลย์. การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น. เชียงใหม่:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.

ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ญานี พงษ์ไพบูลย์. (2543) การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0