ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัฒนาวดี ชูโต
ผู้แต่งร่วม :
-

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. 2546. ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. (2546) ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.

พัฒนาวดี ชูโต,พัฒนาวดี ชูโต..[และคนอื่น]. (2546) ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.