การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมชาย เซะวิเศษ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมชาย เซะวิเศษ. 2546. การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สมชาย เซะวิเศษ. (2546) การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สมชาย เซะวิเศษ. การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546. Print.

สมชาย เซะวิเศษ. (2546) การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0