การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง
การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กวี จรุงทวีเวทย์
ผู้แต่งร่วม :
-

กวี จรุงทวีเวทย์. 2546. การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

กวี จรุงทวีเวทย์. (2546) การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

กวี จรุงทวีเวทย์. การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.

กวี จรุงทวีเวทย์. (2546) การศึกษาผลรากหญ้าแฝกหอมต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินทรายปนทรายแป้ง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0