การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ชื่อเรื่อง :
การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราพรรณ ด่านอุตรา
ผู้แต่งร่วม :
-

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. 2546. การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. (2546) การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.

วราพรรณ ด่านอุตรา,วราพรรณ ด่านอุตรา..[และคนอื่นๆ]. (2546) การจัดทำฐานข้อมูลและการสร้างระบบติดตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาทดสอบทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0