ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ชื่อเรื่อง :
ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรชัย สุวรรณลี
ผู้แต่งร่วม :
กังวาน ธรรมแสง, วันชัย อินทิแสง

สุรชัย สุวรรณลี and others. 2546. ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

สุรชัย สุวรรณลี and others. (2546) ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

สุรชัย สุวรรณลี and others. ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546. Print.

สุรชัย สุวรรณลี and others. (2546) ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0