การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ
ปี :
[2545]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
สรเสกข์ กุลมัย, สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร

สุชาดา ไชยสวัสดิ์ and others. [2545]. การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สุชาดา ไชยสวัสดิ์ and others. ([2545]) การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

สุชาดา ไชยสวัสดิ์ and others. การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2545]. Print.

สุชาดา ไชยสวัสดิ์ and others. ([2545]) การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์หาค่า COD โดยใช้ Closed Reflux ในน้ำทิ้งชนิดต่างๆ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0