ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรุต ศรีสมัย
ผู้แต่งร่วม :
-

วรุต ศรีสมัย. 2545. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. สาขาวิชาการโฆษณา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วรุต ศรีสมัย. (2545) ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วรุต ศรีสมัย. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

วรุต ศรีสมัย. (2545) ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.