การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ
ชื่อเรื่อง :
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกอัคร จิตตานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

เอกอัคร จิตตานนท์. 2545. การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ. สาขาวิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เอกอัคร จิตตานนท์. (2545) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกอัคร จิตตานนท์. การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

เอกอัคร จิตตานนท์. (2545) การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับโครงสร้างกิจการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0