การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อิทธิสุนทร นันทกิจ, มรีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. 2544. การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. (2544) การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544. Print.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. (2544) การขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำอเมซอนใบแดง Echinodorus barthii เพื่อการส่งออก โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0