การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน
การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรีชา อินนุรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปรีชา อินนุรักษ์. 2544. การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปรีชา อินนุรักษ์. (2544) การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม.

ปรีชา อินนุรักษ์. การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.

ปรีชา อินนุรักษ์. (2544) การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม.