โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ผู้แต่งร่วม :
ฤดี สุราฤทธิ์, เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์,ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2544. โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์,ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2544) โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์,ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์..[และคนอื่นๆ]. โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง. กรุงเทพฯ:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.

ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์,ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2544) โครงสร้างและการประยุกต์ใช้เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากเมล็ดพะยูง. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0