ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภมาส ศิริธร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุภมาส ศิริธร. 2546. ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศุภมาส ศิริธร. (2546) ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศุภมาส ศิริธร. ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

ศุภมาส ศิริธร. (2546) ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการทำความสะอาดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0