ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์
ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชินวัฒน์ คำหวาน
ผู้แต่งร่วม :
-

ชินวัฒน์ คำหวาน. 2545. ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์. สาขาวิชาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชินวัฒน์ คำหวาน. (2545) ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชินวัฒน์ คำหวาน. ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ชินวัฒน์ คำหวาน. (2545) ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.