ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ
ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ
ชื่อเรื่อง :
ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วราพันธ์ จินตณวิชญ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วราพันธ์ จินตณวิชญ์. 2546. ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วราพันธ์ จินตณวิชญ์. (2546) ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วราพันธ์ จินตณวิชญ์. ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

วราพันธ์ จินตณวิชญ์. (2546) ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0