การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย
การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปณิตา จิระภานุวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปณิตา จิระภานุวัฒน์. 2545. การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย. สาขาวิชาการวางผังเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปณิตา จิระภานุวัฒน์. (2545) การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปณิตา จิระภานุวัฒน์. การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ปณิตา จิระภานุวัฒน์. (2545) การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.