ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร
ชื่อเรื่อง :
ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชมนาด อินทจามรรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชมนาด อินทจามรรักษ์. 2545. ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร. สาขาวิชาภาษาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชมนาด อินทจามรรักษ์. (2545) ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชมนาด อินทจามรรักษ์. ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ชมนาด อินทจามรรักษ์. (2545) ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระภาษาไทย ที่ออกเสียงโดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหารและผู้พูดปกติ และการรับรู้เสียงสระที่ออกเสียง โดยผู้พูดที่ใช้หลอดลม-หลอดอาหาร . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0