ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
ชื่อเรื่อง :
ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลรพี ทุมมาพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-

พลรพี ทุมมาพันธ์. 2545. ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พลรพี ทุมมาพันธ์. (2545) ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พลรพี ทุมมาพันธ์. ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

พลรพี ทุมมาพันธ์. (2545) ผลของการทำวิจัยปฏิบัติการที่มีต่อความสามารถด้านการคิดสะท้อนของครูระดับประถมศึกษา . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.