การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุกัญญา แช่มช้อย
ผู้แต่งร่วม :
-

สุกัญญา แช่มช้อย. 2545. การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุกัญญา แช่มช้อย. (2545) การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุกัญญา แช่มช้อย. การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุกัญญา แช่มช้อย. (2545) การวิเคราะห์มโนทัศน์และการปฏิบัติงานประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.