ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภัทรชา ไชยรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภัทรชา ไชยรักษ์. 2545. ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุภัทรชา ไชยรักษ์. (2545) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุภัทรชา ไชยรักษ์. ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุภัทรชา ไชยรักษ์. (2545) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0