การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทศพร เธียรธนู
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทศพร เธียรธนู. 2545. การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;

ทศพร เธียรธนู. (2545) การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ทศพร เธียรธนู. การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.

ทศพร เธียรธนู. (2545) การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ.