การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สยาม ตุ้มแสงทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

สยาม ตุ้มแสงทอง. 2546. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สยาม ตุ้มแสงทอง. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา