การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค"
การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค"
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค"
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ. 2545. การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค". สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ. (2545) การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค" . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ. การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค". . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สมศักดิ์ ติณห์กีรดิศ. (2545) การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขในโครงการ "30 บาท รักษาทุกโรค" . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0