การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน
การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนวัช สังข์เพ็ชร
ผู้แต่งร่วม :
ดวงฤดี พันธุสง่า, รัตนา จิระรัตนานนท์

อนวัช สังข์เพ็ชร and others. 2546. การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อนวัช สังข์เพ็ชร and others. (2546) การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อนวัช สังข์เพ็ชร and others. การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. Print.

อนวัช สังข์เพ็ชร and others. (2546) การแยกของผสมแอลกอฮอล์-โทลูอีนโดยการใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์จากโพลีสไตรีนเป็นพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.