การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
ชื่อเรื่อง :
การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไฉทยา ภิระบรรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ไฉทยา ภิระบรรณ์. 2546. การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ไฉทยา ภิระบรรณ์. (2546) การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ไฉทยา ภิระบรรณ์. การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

ไฉทยา ภิระบรรณ์. (2546) การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0