การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต
การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรกัญญา เม่งหยู
ผู้แต่งร่วม :
นรินทร์ สงสีจันทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรกัญญา เม่งหยู. 2546. การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต;

อรกัญญา เม่งหยู. (2546) การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

อรกัญญา เม่งหยู. การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, 2546. Print.

อรกัญญา เม่งหยู. (2546) การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0