นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้
นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นพศักดิ์ นาคเสนา
ผู้แต่งร่วม :
-

นพศักดิ์ นาคเสนา. 2546. นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้. สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นพศักดิ์ นาคเสนา. (2546) นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

นพศักดิ์ นาคเสนา. นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

นพศักดิ์ นาคเสนา. (2546) นาฏยประดิษฐ์ : ระบำพื้นเมืองภาคใต้ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0