การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวัจน์ ธัญรส
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวัจน์ ธัญรส. 2545. การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา. ปทุมธานี:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล;

สุวัจน์ ธัญรส. (2545) การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:ปทุมธานี.

สุวัจน์ ธัญรส. การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา. ปทุมธานี:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545. Print.

สุวัจน์ ธัญรส. (2545) การกำจัดหอยเจดีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล:ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 26
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0