ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง :
ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วชิราพร เกิดสุข
ผู้แต่งร่วม :
วิเชียร เกิดสุข, เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย

วชิราพร เกิดสุข and others. 2544. ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. [ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น];

วชิราพร เกิดสุข and others. (2544) ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น]:[ขอนแก่น.

วชิราพร เกิดสุข and others. ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. [ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2544. Print.

วชิราพร เกิดสุข and others. (2544) ศักยภาพของพื้นที่ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกมันฝรั่งเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป ในเขตชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น]:[ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0