ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ผกากานต์ ทองสมบุญ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ผกากานต์ ทองสมบุญ. 2547. ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ผกากานต์ ทองสมบุญ. (2547) ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

ผกากานต์ ทองสมบุญ. ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.

ผกากานต์ ทองสมบุญ. (2547) ความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อการพัฒนาการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0