ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัจฉรา กัวตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
ชูศรี เที้ยศิริเพชร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัจฉรา กัวตระกูล. 2547. ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อัจฉรา กัวตระกูล. (2547) ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อัจฉรา กัวตระกูล. ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

อัจฉรา กัวตระกูล. (2547) ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0