การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญน้อม งามเชื้อ
ผู้แต่งร่วม :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุญน้อม งามเชื้อ. 2547. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

บุญน้อม งามเชื้อ. (2547) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

บุญน้อม งามเชื้อ. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

บุญน้อม งามเชื้อ. (2547) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0