การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรวรรณ ผาคำ
ผู้แต่งร่วม :
อำนวย มณีศรีวงศ์กูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิรวรรณ ผาคำ. 2547. การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จิรวรรณ ผาคำ. (2547) การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

จิรวรรณ ผาคำ. การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

จิรวรรณ ผาคำ. (2547) การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.