โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัชรินทร์ มีทรัพย์
ผู้แต่งร่วม :
เอนก ช้างน้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัชรินทร์ มีทรัพย์. 2547. โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วัชรินทร์ มีทรัพย์. (2547) โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

วัชรินทร์ มีทรัพย์. โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

วัชรินทร์ มีทรัพย์. (2547) โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการกระโดดสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.