การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ
การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ
ปี :
[2547]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประภาพร อุทารพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
พีรพงษ์ พึ่งแย้ม, อนรรฆ พลชาติ

ประภาพร อุทารพันธุ์ and others. [2547]. การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ประภาพร อุทารพันธุ์ and others. ([2547]) การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ประภาพร อุทารพันธุ์ and others. การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2547]. Print.

ประภาพร อุทารพันธุ์ and others. ([2547]) การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนิน จากปลากระบอกดำ. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0