การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย
การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
อำนวย มณีศรีวงศ์กูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์. 2547. การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์. (2547) การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์. การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

อดิศักดิ์ พรหมอารักษ์. (2547) การวิเคราะห์เชิงสถิติข้อมูลผู้ป่วยนอกของจังหวัดในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0