สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ชื่อเรื่อง :
สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุกัญญา อนุ
ผู้แต่งร่วม :
ชาญชัย จารุภาชน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุกัญญา อนุ. 2547. สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุกัญญา อนุ. (2547) สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สุกัญญา อนุ. สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.

สุกัญญา อนุ. (2547) สถานการณ์ทางการเงิน และแนวทางดำเนินการ ของโรงพยาบาลไชโย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0