การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์
การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไกรมน มณีศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
ปิติเขต สู้รักษา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไกรมน มณีศิลป์. 2547. การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์. , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ไกรมน มณีศิลป์. (2547) การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

ไกรมน มณีศิลป์. การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.

ไกรมน มณีศิลป์. (2547) การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การจดจำรูปแบบใบหน้ามนุษย์
วาภิรมย์ มนัสรังษี