มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกสรา ศรีพิชญาการ
ผู้แต่งร่วม :
สุกัญญา ปริสัญญกุล

เกสรา ศรีพิชญาการ,สุกัญญา ปริสัญญกุล. 2548. มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เกสรา ศรีพิชญาการ,สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2548) มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เกสรา ศรีพิชญาการ,สุกัญญา ปริสัญญกุล. มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.

เกสรา ศรีพิชญาการ,สุกัญญา ปริสัญญกุล. (2548) มุมมองของสตรีและบุรุษ เรื่องความรุนแรงต่อภรรยาและบริการทางสุขภาพ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.