ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พวงรัตน์ ภักดีโชติ
ผู้แต่งร่วม :
-

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,พวงรัตน์ ภักดีโชติ..[และคนอื่นๆ]. 2547. ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,พวงรัตน์ ภักดีโชติ..[และคนอื่นๆ]. (2547) ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,พวงรัตน์ ภักดีโชติ..[และคนอื่นๆ]. ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. Print.

พวงรัตน์ ภักดีโชติ,พวงรัตน์ ภักดีโชติ..[และคนอื่นๆ]. (2547) ฤทธิ์ลดความดันโลหิตของสารสกัดจากชาหม่อนในหนูขาว ที่ชักนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูง โดยการยับยั้งไนตริกออกไซด์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0