ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ชื่อเรื่อง :
ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรกนก หงษ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

กรกนก หงษ์ทอง. 2547. ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม. สาขาวิชาเคมีเทคนิค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กรกนก หงษ์ทอง. (2547) ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

กรกนก หงษ์ทอง. ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

กรกนก หงษ์ทอง. (2547) ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊สต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.