ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกสรา ศรีพิชญาการ
ผู้แต่งร่วม :
กิ่งฟ้า แสงลี, อรุณรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูล

เกสรา ศรีพิชญาการ and others. 2548. ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เกสรา ศรีพิชญาการ and others. (2548) ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เกสรา ศรีพิชญาการ and others. ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.

เกสรา ศรีพิชญาการ and others. (2548) ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของพยาบาล เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0